Képességeink, illetve készségeink

Rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk kollégáink folyamatos képzésére.

Profi munkát csak profi szakemberek végeznek

Éppen ezért mi kizárólag az alábbi képességekkel és kompetenciákkal rendelkező kollégákkal dolgozunk együtt.

Megjelenés

A védett személyhez (kulturált, elegáns öltözet), a veszélyeztetettségi szintnek (civil ruhás vagy bevetési ruha) megfelelő, vagyis a feladathoz illő öltözet és fegyverzet kiválasztása. Határozottan és célratörően lépünk fel a támadó ellen.

Kapcsolatteremtő-és fenntartó készség

Csapatunk a hosszútávú együttműködés végett könnyen tud kapcsolatot kialakítani és kontaktusba lépni a védett személlyel és közeli hozzátartozóival. Fontos kialakítani egy olyan bizalmi viszonyt, amely segíteni képes a közös munkát.

Szervezés és tervezés

A rendezvények helyszíneinek átvizsgálásánál, az őrzött és kísért személy napi útvonalának megtervezésénél, illetve lakóhelye, munkahelye védelménél vagy a menekítési terv elkészítéséhez biztonságszervezői és magánnyomozói ismeretekkel rendelkező szakemberekkel dolgozunk.

Rutin, Tapasztalat és Fegyelem

Személyvédőink a munkához való megkérdőjelezhetetlen profizmussal, fizikai és szellemi rátermettséggel rendelkeznek. Munkatársaink higgadtan, hideg fejjel, verbális és nonverbális kommunikáció használatával, éles szituációkban is jól kezelik helyzeteket, hogy ne érje semmilyen reakció-provokáció felkészületlenül őket. Tagjaink között megtalálhatók idegenlégiós, katonai, és rendőr múlttal rendelkezők.

Egészségügyi ismeretek

Munkatársainknál elengedhetetlen az általános, speciális és harctéri (szúrt, vágott, lőtt, robbantásos stb.) sérülések ellátásában való jártasság. Ez az úgynevezett taktikai medicina, amely a rendőri műveletek során alkalmazott akut és sürgősségi egészségügyi ellátások összessége. A taktikai medicina egy speciális elsősegélynyújtási eljárás, melyet katonák, rendvédelmi szervek számára fejlesztettek ki. Célja, hogy rendkívüli helyzetekben az életmentés hatékony legyen, a taktikai medicinában jártas személy képes arra, hogy a sérült személy állapotát stabilizálja, vérzését elállítsa, eszméletét fenntartsa, extrém esetben újraélessze.

Önvédelmi és közelharcban való jártasság

A személyvédők megfelelő testi erőnléttel és tudással rendelkeznek a támadások elhárítása érdekében. Fegyvertárukban megtalálhatók a speciális pusztakezes és fegyveres önvédelmi, közelharci technikák ismerete (ütések, rúgások elhárítása, fogásokból szabadulás, fegyveres támadások kivédése, fegyverek elvétele). Harcművészetekben és küzdősportokban jártasak vagyunk.

Lövészeti ismeretek

A személyvédők alapvető készségei közé tartozik az alap- és magasabb fokú fegyverhasználat, a különböző kaliberű fegyverek ismerete és használata, amelybe beletartozik a fegyverhasználat etikai és jogi szabályainak, különböző fegyverhasználati módoknak, vészhelyzetben való taktikai mozgásoknak és cselekvési módszereknek az ismerete.

Informatikai jártasság

Személyvédőink mindegyike jártas az információgyűjtéshez és híradástechnikai eszközökhöz szükséges speciális informatikai eszközök és alkalmazások kezelésében is.

Vezetéstechnika

Elengedhetetlen, hogy személyvédőink ismerjék a védelemben szereplő biztosító, biztonsági vagy taktikai gépjárművek vezetéstechnikai fogásait, amellyel egy éles szituáció esetén biztosítják az ügyfél maximális védelmét és testi épségét.

Tekintse meg többi szolgáltatásunkat is!