Personen- und Eigentumsschutz, private Ermittlungen

Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

A személyes biztonság védelme, testőr szolgáltatás a mai világban már az átlagember számára is igénybevehető szolgáltatás. Testi épsége megóvásához, életének zavartalanságához, emberi méltósága megőrzéséhez mindenkinek joga van. 

Személyvédelem Önnek a BodyGuards.hu Security segítségével!

Munkánkról

A mai világban szinte bárki kerülhet olyan nehéz helyzetbe, hogy saját és családja, ismerősei életét féltenie kell. Vannak olyan munkakörök, melyek fenyegetettség szempontjából magasabb kategóriába esnek, így a legnagyobb valószínűséggel a politikusoknak lesz szükségük személyvédelemre, de jellemzően a médiaszereplők, művészek, sportolók, gazdasági szakemberek, ügyvédek, ügyészek, bírák, tanúk, illetve a nagyobb vagyonnal rendelkezők is igénybe veszik előbb-utóbb a testőrök szolgáltatásait saját vagy családtagjaik részére.

Napjainkban a magánszemélyek védelme és kísérete egyre aktuálisabb probléma, melyre megnyugtató megoldást sok esetben a fegyveres védelem nyújthat. Az elkövetők, akik főként anyagi javak megszerzése érdekében hajtanak végre bűncselekményt, nem riadnak vissza a lőfegyverek, pirotechnikai eszközök használatától sem.

A jogi szabályozások miatt a magánszemélyek nem használhatnak fegyvert önmaguk vagy szeretteik védelmében, sok esetben nem is rendelkeznek a megfelelő képzettséggel a fegyverviseléshez vagy a fegyverhasználathoz.

Ilyenkor nem árt felkészülni minden eshetőségre, de a legelső feladat az, hogy megkeressük a testi épséget megóvó személyvédő testőröket.

védelem-testőr-2

Képességeink, illetve készségeink

sofőrszolgálat-1

Megjelenés

A védett személyhez (kulturált, elegáns öltözet), a veszélyeztetettségi szintnek (civil ruhás vagy bevetési ruha) megfelelő, vagyis a feladathoz illő öltözet és fegyverzet kiválasztása. Határozottan és célratörően lépünk fel a támadó ellen

Rutin, Tapasztalat és Fegyelem

Személyvédőink a munkához való megkérdőjelezhetetlen profizmussal, fizikai és szellemi rátermettséggel rendelkeznek. Munkatársaink higgadtan, hideg fejjel, verbális és nonverbális kommunikáció használatával, éles szituációkban is jól kezelik helyzeteket, hogy ne érje semmilyen reakció-provokáció felkészületlenül őket. Tagjaink között megtalálhatók idegenlégiós, katonai, és rendőr múlttal rendelkezők.

Kapcsolatteremtő-és fenntartó készség

Csapatunk a hosszútávú együttműködés végett könnyen tud kapcsolatot kialakítani és kontaktusba lépni a védett személlyel és közeli hozzátartozóival. Fontos kialakítani egy olyan bizalmi viszonyt, amely segíteni képes a közös munkát.

Szervezés és tervezés

A rendezvények helyszíneinek átvizsgálásánál, az őrzött és kísért személy napi útvonalának megtervezésénél, illetve lakóhelye, munkahelye védelménél vagy a menekítési terv elkészítéséhez biztonságszervezői és magánnyomozói ismeretekkel rendelkező szakemberekkel dolgozunk.

védelem-testőr-3

Személyvédelem / Protection personnelle:

Amit nyújtani tudunk: Védett személyek életének, testi épségének, életvitelük zavartalanságának megteremtésére, az emberi méltóságuk megóvására irányuló, a közvetlen környezetük nagymértékű megváltoztatása által megvalósuló, szakszerűen és tervszerűen végzett szolgáltatás és intézkedések együttese.

A feladatvégzéshez olyan személyi feltételeket biztosítunk, ahol a védelemben résztvevők felkészültek és nagy tapasztalattal, továbbá a lehető legkorszerűbb technikai eszközökkel rendelkeznek. Ezek együttes fennállása révén egy adott veszélyhelyzetben, a megfelelő védelmi intézkedések végrehajtásával, a védett személy biztonságba, veszélytől mentes, úgynevezett nyugalmi állapotba kerül.

Szolgáltatásaink:

 • Persönlicher Schutz
 • Szállítmány őrzése és kísérése
 • Magánnyomozás

In der személyvédelemnek több különböző területe van, így a testőrök gondoskodhatnak a védett személy életének és testi épségének védelméről, lakóhelyének, munkahelyének biztosításáról, de szóba jöhet egy egész rendezvény vagy esemény biztonságának megóvása (helyszínbiztosítás), illetve az utazási útvonalak ellenőrzése és egészségügyi ellátás biztosítása is.

Kisebb veszélynek van kitéve?

Megoldás erre, a magánszférában elég közkedvelt egyszemélyes testőri munka.

Például a pénz és értékkiséréskor is előfordul, hogy a pénzkísérő vagyonőr egyben testőri feladatokat is ellát (azaz a testőr segédkezik nagyobb érték szállításában, egyszerre látja el a védett személy és az érték védelmét); vagy egy testőr végezhet a személyvédelmi feladataival párhuamosan objektumvédelmet (a testőr nem csak a személyt védi, hanem azt a lakást/irodát is, ahol a védett személy éppen van).

Az egyszemélyes védelem előnyei:

 • anyagilag nem megterhelő
 • egyszerűbb a szervezés
 • a megrendelő bizalmi okok miatt választ egy testőrt.
Nagyobb biztonságra vágyik?

Megoldás erre, a többszemélyes védelem, ami a személyvédelem magasabb
fokát biztosítja Önnek.

Az többszemélyes védelem előnyei:

 • magasabb védelmi fokot lehet biztosítani
 • hosszútávon tudják ellátni a védelmet a testőrök

Minden esetben a testőrök gondoskodhatnak a védett személy életének és testi épségének védelméről, lakóhelyének, munkahelyének biztosításáról, de szóba jöhet egy egész rendezvény vagy esemény biztonságának megóvása (helyszínbiztosítás), illetve az utazási útvonalak ellenőrzése vagy az egészségügyi szolgáltatások zavartalan igénybevételének biztosítása is.

Napjainkban a magánszemélyek védelme és kísérete egyre inkább jelentkező szükséglet, melyre megnyugtató megoldást sok esetben egy személyvédő nyújthat. Az elkövetők, akik főként anyagi javak megszerzése érdekében hajtanak végre bűncselekményt, nem riadnak vissza a lőfegyverek, pirotechnikai eszközök használatától sem.

Ilyenkor nem árt felkészülni minden eshetőségre, de a legelső feladat az, hogy
megkeressük a testi épséget megóvó személyvédő testőröket.

Amit nyújtani tudunk: Védett személyek életének, testi épségének, életvitelük zavartalanságának megteremtésére, az emberi méltóságuk megóvására irányuló, a közvetlen környezetük nagymértékű megváltoztatása által megvalósuló, szakszerűen és tervszerűen végzett szolgáltatás és intézkedések együttese.

Válasszon minket, mert:

 • Határozottan és célratörően lépünk fel a támadó ellen.
 • Csapatunk a hosszú távú együttműködés végett, könnyen tud kialakítani
  egy olyan bizalmi viszonyt, amely segíteni képes a közös munkát.
 • Csapatunk biztonságszervezői és magánnyomozói ismeretekkel
  rendelkező szakemberekkel rendelkezik.
 • Személyvédőink a munkához való megkérdőjelezhetetlen profizmussal, fizikai és szellemi rátermettséggel rendelkeznek. Tagjaink között megtalálhatók Francia Idegenlégiós, katonai és fegyveres múlttal
  rendelkezők.
 • A személyvédők megfelelő testi erőnléttel és tudással rendelkeznek a
  támadások elhárítása érdekében. Harcművészetekben és
  küzdősportokban jártasak vagyunk.

Wie es funktioniert

Erfahren Sie mehr über den Prozess der Erstellung einer gemeinsamen Arbeit

01

Beratung

02

Entwicklung einer Strategie/eines Plans

03

Aufgabenausführung